top of page
Drone
G_FRAME_fekete_noszlogen.png
Oldal tetejére

Pontfelhőkészítés / terület és földtömegszámítás

Pontfelhőkészítés

Tereprendezés, erdősítés céljából adott volt egy hozzávetőlegesen 4 ha területű műveletlen dombos terület, melynek a 3D modelljét készítettem el elsősorban. A terepi adatgyűjtés során úgynevezett grid plane módban repültem. Egy négyzethálót vetítettem a terület fölé. A kamera nem lefelé nézett 90 fokban, hanem kicsit előre 30 fokban, hogy a terepviszonyok jobban érvényesüljenek. A konkrét repülés mindössze 25 percig tartott.

 

A fotók mentése és a modell illesztése hozzávetőlegesen másfél órát vett igénybe. A fotókon először zajszűrést végeztem, majd javítottam az objektív okozta torzításokat, végül az expozíciós értékeket hoztam egy szintre. 181 kép került feldolgozásra.

 

Az elkészült modellen szintvonalakat hoztam létre 50 centiméterenként, illetve egy négyzethálót is elhelyeztem, melynek vonaltávolsága 2 méterenként van egymástól. Ezek a rajz elemek könnyedén importálhatóak CAD és GIS szoftverekbe. 

 

Egyszerűbb számításokat végeztem, úgymint a teljes terület számítása, illetve a szomszédos terület talajmagasságához képest mekkora földtömeget szükséges mozgatni és milyen irányba.

Végezetül átnyújtottam a pontfelhőt egy felhő alapú megjelenítő platformon, ahol további számítások végezhetők, illetve elküldtem az ortofotót a shape fájlokkal.

A területről készült 3D modell ( teljes képernyő [f] )

Műút felmérés / ellenőrzés

Műút felmérés

A felmérés egy részletét mutatom be, mely egy 700 méter hosszúságú szakasz. Általában 500 – 1000 méteres szakaszokra bontva mérjük fel az útvonalakat. Mivel a részeken túlrepülünk, így fordul elő, hogy nagyobbak a részletek, azonban ez szükséges az átfedésekhez. 

Ez az útvonal 101 darab képet tartalmaz, melyek 100 méteres magasságból készültek, így hozzávetőlegesen 3 cm/pixel felbontású lesz a modell és az ortofotó. 

A georeferált modell miatt földi ellenőrzőpontokat tűztünk ki, melyeknek a pontos helyzetét GNSS RTK Rover segítségével mértük be. Ezt követően kezdődött az adatgyűjtés drónnal, ami 20 percet vett igénybe.

 

A feldolgozás után átadásra került a sűrű pontfelhő .rcp és .dxf formátumban AutoCAD-be történő importálás miatt és a georeferált ortofotó 10 méteres négyzethálóval (mértékléc), továbbá rajz és shape fájlokként a szintvonalak és egy négyzetháló. 

A területről készült 3D modell ( teljes képernyő [f] )

Templomtorony állapotrögzítés / felszínszámítás

Templomtorony állapotrögzítés

Egy kisvárosi templom tornyának állapotrögzítése volt a feladat, mielőtt az állványozást és a bádogos munkákat elkezdik. Fotókat és videókat készítettem a toronyról és a toronytetőről. 91 db kép készült és hozzávetőlegesen 3 percnyi 5.4K felbontású videó.

 

A felvételek készítése 30 percet vett igénybe, a feldolgozás hozzávetőlegesen 3 órát.

 

A fotókat először illesztettem, majd homlokzati ortofotókat készítettem mértékléccel ellátva, így minden oldalról egy méretarányos metszet állt rendelkezésre, ami nyomtatható is. Szükséges volt továbbá elvégezni a toronytető felszínszámítását, melyet a bonyolult forma ellenére a fotogrammetria szoftverben pillanatok alatt végre lehetett hajtani.

 

Átadásra kerültek az utómunkázott képek, az összevágott videók, illetve az ortofotók.

A területről készült 3D modell ( teljes képernyő [f] )

bottom of page